گرفتن دو برش لب برای فرز قیمت

دو برش لب برای فرز مقدمه

دو برش لب برای فرز