گرفتن منظور از خروجی آسیاب کاسه ای است قیمت

منظور از خروجی آسیاب کاسه ای است مقدمه

منظور از خروجی آسیاب کاسه ای است